^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Чи потрібна і навіщо дошкільникові економічна освіта?

PB112403

Економіка і дошкільник лише на перший погляд здаються далекими один від одного. Сучасного дошкільника з перших років його життя оточує економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами. Реклама на телебаченні, розмови політиків, купівля, продаж, розподіл сімейного бюджету – ось далеко не повний перелік того, з чим доводиться зустрічатися малюку щодня.

Детальніше...

Із скарбниці досвіду

hust-muzker1

Враховуючи актуальність креативного розвитку, збагачення почуттів та уявлень дитини дошкільного віку, формування її музично-естетичного світогляду, на базі Кошелівського ДНЗ Хустського району відбувся семінар музичних керівників „Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії видів мистецтва: музичного та хореографічного”.

Детальніше...

Без минулого нема майбутнього

DSC 0678

В епоху державного і духовного відродження України пріоритетна роль належить розвитку національної системи освіти і виховання, яка має забезпечити вихід молодої незалежної української держави на світовий рівень. Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів спрямовують свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, використовуючи нові педагогічні технології.

Детальніше...

Використання педагогічних технологій у роботі з дошкільниками

У дошкільних навчальних закладах Закарпаття педагоги широко впроваджують «Технологію саморозвитку Марії Монтессорі».
Методика технології побудована на ідеях вільного, природовідповідного виховання дитини на засадах самостійності й самовиховання. Основні принципи такого виховання - створення розвиваючого середовища, міцний зв'язок з природою, постійне вивчення особистості дитини в діяльності, співробітництво з дорослим, з іншими дітьми, робота дітей у різновікових групах, виховання позитивних почуттів, власної гідності дитини, самопізнання своїх можливостей, привчання до самодисципліни, самоорганізації і порядку, тісний контакт з батьками. Центральне місце у педагогічній технології М. Монтессорі належить дидактичному матеріалу, який є важливим засобом становлення фізичних і психічних функцій дитини, розвитку її творчості, уваги, волі, навчання письма та елементарної математики (ДНЗ №№ 1, 6, 7, 18, 36, 39,40, 42 м. Ужгорода, ДНЗ№№ 5, 8, 16, 34, м. Мукачева та інші).

Детальніше...

Участь педагогів дошкільних навчальних закладів у дослідно-експериментальній діяльності та міжнародних проектах

Дослідно-експериментальна робота проводиться у Мукачівському дошкільному навчальному закладі №23 Мукачівської міської ради Закарпатської області за напрямком «Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі дошкільного навчального закладу».

Детальніше...

Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховній діяльності педагога-дошкільника

Одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних особливостей фізичного і психічного розвитку Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості, вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи визначеним положенням Базового компонента дошкільної освіти (затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615).

Детальніше...

Створення єдиного інформаційного освітнього простору

З метою забезпечення прав дитини на здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури вступу у дошкільний навчальний заклад, а також вільного доступу батьків до інформації про облік зареєстрованих дітей з 01.07.2013 в області було розпочато впровадження інформаційно-освітнього проекту „Електронний дошкільний навчальний заклад” шляхом функціонування уніфікованої електронної реєстрації дітей з використанням мережі Інтернет на порталі zakosvita.com.ua. На жаль, на сьогодні ми констатуємо, що суттєвих змін у роботі дошкільних навчальних закладів така процедура влаштування в садочок не принесла. Частина керівників і далі веде окремі списки прийому дітей, забуваючи внести їх до електронного реєстру або ж залишаючи у ньому тих, кого вже зараховано до відповідної вікової групи. Отже, очікуване, у першу чергу для батьків, полегшення не настало, як і прозорості щодо організації навчально-виховного процесу у дошкільному закладі.

Детальніше...

Інноваційні процеси в галузі дошкільної освіти Закарпаття

Дошкільна освіта є найважливішою сферою реалізації прав людини, забезпечення рівних можливостей в отриманні якісної освіти, адже основа майбутньої особистості закладається у ранньому віці. Зважаючи на це, постійно тривають пошуки шляхів забезпечення кожній дитині можливості зростати здоровою і щасливою з урахуванням індивідуальних особливостей. Це зобов'язує працівників дошкільної галузі розвиватися у напрямі нового, позитивного, кращого, будувати свою роботу так, щоб вона, насамперед, відповідала запитам сучасності.

Детальніше...

Шляхи творчого вдосконалення дошкільників

doskil-seminar1

28 серпня в актовій залі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти зібралися освітяни на семінар-практикум «Удосконалення професійної компетентності через упровадження інтерактивних технологій у діяльність педагогів дошкільних навчальних закладів». На заході, який зібрав понад сотню учасників, розглянули теоретичний та практичний аспекти.

Детальніше...

В Ужгороді відкрили центр для дітей з вадами зору

21 серпня, в Ужгороді презентували проект створення центру тифлопедагогіки для дошкільних навчальних закладів в місті Ужгороді. Центр діятиме на базі ДНЗ №36, де ужгородські дошкільнята зможуть повністю відновити або стабілізувати функцію зору. На відкритті були присутні методисти кабінету методики дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти О. О. Романчак та О. В. Гаяш.
Детальнішу інформацію можна отримати на сайті http://zaholovok.com.ua/v-uzhgorodi-vidkrili-tsentr-dlya-ditei-z-vadami-zoru

Copyright © 2013.