^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Чекан М.П. «Пухнаста аплікація». Впровадження нетрадиційних методів аплікації у дошкільному навчальному закладі

В посібнику розкривається зміст зображувальної діяльності в дошкільних закладах, її вплив на  естетичний розвиток  дітей. В контексті художньо-естетичного виховання розглядається питання творчого розвитку малюків з урахуванням індивідуальних здібностей відповідно до змісту Базового компоненту дошкільної освіти  в Україні.
Перспективне планування роботи гуртка з використанням нетрадиційних методів аплікації допоможе педагогам в організації навчально-виховного процесу. Калейдоскоп розвивальних вправ знайомить із варіантами створення оригінальних художніх робіт у нетрадиційний спосіб, де може застосовуватися «пухнаста аплікація». Розроблені заняття апробовані у Завидівському дошкільному навчальному закладі.
Методичний посібник рекомендований для вихователів дошкільних навчальних закладів, керівників гуртків, педагогів, батьків, яких цікавить проблема творчого застосування нетрадиційних технік образотворчої діяльності з дітьми дошкільного віку.

Переглянути посібник

Сопко М.І. Соціалізація дитини у процесі гри як провідного виду діяльності дошкільника

Методичний посібник створений з метою надання методичної допомоги в    практичній діяльності педагогічним працівникам дошкільної освіти у роботі з  дітьми дошкільного віку. У посібнику розглянуто актуальність теми гри як провідного виду діяльності в дошкільному віці, розкрито теоретичні питання гри як фактора соціального розвитку дошкільника, показано практичне дослідження організації ігрової діяльності та спостереження за грою дошкільників різних груп дитячого садка, спрямованого на виконання завдань семи ліній розвитку, визначених Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".
Пропонується для використання в роботі вихователів дошкільних навчальних закладів.

Переглянути посібник

Селей В.Ю. Організація роботи з основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку

У методичних рекомендаціях проаналізовано основні вимоги державних програм щодо збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку.  У практично-методичній частині прдставлено цікаві форми і методи роботи з дітьми дошкільного віку з питань безпеки життєдіяльності.
Методичні рекомендації допоможуть педагогам  створити безпечні умови життєдіяльності дітей, сформувати в дошкільнят навички безпечної поведінки та вміння передбачити наслідки своїх вчинків.
Методичні рекомендації будуть корисними педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів та  батькам при вирішенні надзвичайно важливої проблеми – охорони життя та здоров’я дитини.

Переглянути розробку

Сасин О.С. Праця як важливий засіб ранньої соціалізації

У методичних рекомендаціях подано зміст роботи з організації трудової діяльності з дітьми дошкільного віку. Пропонується  план заходів з організації трудової діяльності дошкільників, що надасть можливість познайомити їх з різними видами професій, працею дорослих та знаряддями праці . Сприяє  закріпленню позитивних емоцій,  створенню умов для формування особистості, здатної до само актуалізації, творчого сприйняття світу та майбутньої соціально значущої діяльності, де однією з характерних рис такої особистості - є працьовитість, самостійність, яка ґрунтується на впевненості в собі.
Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів та батьків.

Переглянути розробку

Гудан Е.П. Формування екологічної культури дошкільників в різних видах діяльності. Українсько-угорський посібник для вихователів дошкільних навчальних закладів

У посібнику розглянуто завдання екологічного виховання, формування у дітей емоційного бережливого ставлення до об’єктів природи, здатності бачити її красу. Розкрито значення екологічного виховання у всебічному, гармонійному розвитку дошкільників. Запропоновані заняття сприяють формуванню у дітей цілісного уявлення про навколишній світ і прагнення берегти все живе на нашій Землі.
Рекомендовано вихователям дошкільних закладів, батькам та фахівцям, які працюють з дітьми дошкільного віку.

Переглянути посібник

Гошко О.В. Природа наш дім – бережімо його! Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку

У методичному посібнику розкрито основні засади реалізації завдань щодо формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку через організацію різних форм діяльності, що сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі.
На допомогу вихователям подано практичні розробки для роботи з дошкільнятами: конспекти занять екологічного спрямування, екологічні проекти, система спостережень на екологічній стежині, сценарії екологічних свят, подано  поради для батьків щодо організації спостережень у природі.  
Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів.

Переглянути посібник

Бонгар К.Ю., Романчак О.О. Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами народного фольклору Закарпаття

У методичному посібнику розглядаються питання формування мовленнєвого розвитку дошкільників в полікультурному середовищі дошкільних навчальних закладів Закарпаття. Подано теоретичні аспекти з використання регіонального фольклорну та методичні рекомендації щодо організації роботи з дошкільниками та батьками з метою збагачення світогляду про неповторність культури рідної Батьківщини.
Практична цінність посібника – система роботи з ознайомлення дошкільників з малими жанрами народного фольклору та традиціями різних національностей, які живуть в Закарпатській області.
Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків.

Переглянути посібник

Наговська Н.М. Формування соціально-моральних якостей дошкільників в умовах полікультурного середовища

У методичному посібнику зроблений аналіз проблеми полікультурного  виховання дітей дошкільного віку на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду. Визначено основні форми і засоби залучення дошкільників до полікультурного середовища з метою формування в них етнічної ідентичності та виховання національної толерантності, культури спілкування.
Поданий практичний матеріал із застосуванням інноваційних методів роботи - організація проектної діяльності з старшими дошкільниками з формування соціально-моральних якостей дітей  в умовах полікультурного середовища Закарпаття. На допомогу педагогам стануть в нагоді розробки конспектів занять, опис дидактичних, закарпатських народних та рухливих ігор.
Методичний посібник адресовано педагогам дошкільних навчальнихзакладів та  батькам вихованців.

Переглянути документ

Ільницька Н.М. Використання піску і води в роботі з дошкільниками

У розробці розкрито теоретичні основи використання піску і води в роботі з дошкільниками, принципи «пісочної терапії», їхній вплив на розвиток дитини, формування пізнавального інтересу. Також подано рекомендації щодо створення умов для ігор з піском в дошкільному закладі та організації ігор - занять з піском. Додатки містять добірку конспектів занять з дітьми, розвивальних ігор, дослідів, цікавих загадок.
Методична розробка стане у нагоді вихователям дошкільних навчальних закладів під час організації з дітьми дошкільного віку ігор з піском та водою.

Переглянути розробку

Стан В.В. Формування креативних здібностей як базової якості особистості дошкільника

У методичному посібнику розкрито теоретичний аспект дослідження креативного розвитку особистості. Авторка враховуючи основні засади Базового компонента дошкільної освіти України, комплексних освітніх програм розвитку дітей дошкільного віку, операючись на класичні та альтернативні методики, розробила методичні рекомендації шодо виховання емоційної, естетично збагаченої особистості дошкільника. Цінністю методичної розробки є використання у роботі із старшими дошкільниками технології розв’язання винахідницьких завдань та ейдетики, що сприяють розвитку пізнавальної активності, самостійності, творчості, самореалізації дітей. Націлює педагогів на необхідність використання у роботі з дошкільниками різноманітних розвивальних, пізнавальних, інтелектуальних, трудових, нестандартних, творчих завдань. Творчі завдання передбачають розуміння дитиною проблеми, яка викликає теоретичні чи практичні утруднення, і для її розв'язання необхідно знайти спосіб дії.
Посібник адресований педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів та батькам.

Переглянути посібник

Copyright © 2013.