^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Батин М.І. Розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку на заняттях та в повсякденному житті

У методичному посібнику подано необхідний матеріал з формування пізнавальної активності дітей та розвитку логічного мислення у різних сферах життєдіяльності. Запропоновані розробки найрізноманітніших занять, ігор і розваг допоможуть розвинути в дітей різного віку вміння мислити за допомогою таких логічних прийомів, як аналіз, синтез, порівняння, заперечення, узагальнення та обмеження, абстрагування, класифікація. А також посібник містить практичний матеріал, поради щодо розвитку логічного мислення дітей який апробований та допоможе педагогам удосконалити роботу з формування логіко-математичної компетентності у дошкільному навчальному закладі.
Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів.

Переглянути посібник

Блага Г.В. Виховання морально-етичних цінностей у дітей дошкільного віку

Проблема формування морально-етичних цінностей та норм поведінки була завжди актуальною, а нині набуває особливої значущості.
У посібнику обґрунтовано теоретичні аспекти формування основ морально-етичного виховання дітей дошкільного віку на засадах християнської моралі, народної педагогіки, розкрито особливості, умови, форми й методи виховання, подано методичні рекомендації щодо організації навчально-виховної роботи з формування основ морально-етичного виховання дітей дошкільного віку, орієнтовний практичний матеріал: конспекти занять, сценарії свят та розваг, добірку прислів'їв, приказок, казок, літературних творів.
Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів, керівників гуртків, батьків.

Переглянути посібник

Любка А.А. Виховання екологічної культури дітей у дошкільному навчальному закладі

Методичні рекомендації містять матеріали з формування любові дітей до навколишнього середовища вміння   оберігати та примножувати багатства рідної природи. У   розробці подано теоретичний та практичний матеріал, що допоможе вихователю в організації та проведенні таких форм роботи, як заняття з використання художніх творів В.О.Сухомлинського, ігрових навчальних ситуацій, цільових прогулянок, екскурсій-мандрівок, екологічних стежин, пошуково-дослідницької діяльності дітей, трудової діяльності в природі, ігрової діяльності та педагогічні поради батькам. Розкрито методику проведення нетрадиційних форм роботи через створення ігрових ситуацій в природі та екологічної стежини.

Переглянути розробку

Чейпеш Н.М. Моральне виховання дітей дошкільного віку

Методичні рекомендації містять теоретичні та практичні засади морального виховання дітей дошкільного віку. Педагог презентує систему роботи з морального виховання: заняття, ігри, дидактично-розвивальні казки, рекомендації щодо роботи з батьками, яка апробована у дошкільному навчальному закладі і розрахована для надання практичної та методичної допомоги вихователям в плануванні педагогічного процесу.
Методичні рекомендації рекомендовані вихователям дошкільних навчальних закладів та батькам.

Переглянути розробку

Бак Є.Й. Формування логіко-математичної компетентності дошкільників засобами угорського фольклору та дидактичних ігор

У методичному посібнику подано теоретичний та практичний матеріал з формування логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку, здійснено комплексне вивчення засобів фольклору та дидактичних ігор, аналізуються їх відповідне використання щодо формування логіко-математичних здібностей дошкільників. Посібник містить практичний матеріал, поради щодо розвитку логічного мислення дітей який апробований у великодобронському дошкільному навчальному закладі Ужгородського району та допоможе педагогам удосконалити роботу з формування логіко-математичної компетентності у групах з угорською мовою навчання.

Переглянути посібник

Кирильчук Л. Я. Розвиток емоційної культури дошкільнят за допомогою сприйняття музики

У посібнику акцентовано увагу на теоретичні засади впливу музики на розвиток емоційної сфери дошкільників. Надано методичні рекомендації з питань організації музично-естетичного виховання дітей в дошкільних навчальних закладах комбінованого типу. Цінністю є добірка авторських занять та електронних музичних комплектів для розвитку емоційної сфери дошкільників, зміцнення, збереження та відновлення здоров’я дітей, використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій, які сприяють психічному, соціальному та художньо-естетичному, креативному розвитку дитини дошкільного віку, апробованих музичним керівником дошкільного закладу № 20 м. Ужгорода Кирильчук Лесею Ярославівною.
Рекомендовано музичним керівникам, вихователям дошкільних навчальних закладів, керівникам гуртків з музичного виховання, батькам у проведенні різних форм організації життєдіяльності дітей.

Детальніше...

Марушка М. С. Формування пізнавальної активності дітей під час природознавчої та екологознавчої роботи в дошкільному начальному закладі

У методичних рекомендаціях подано необхідний матеріал з формування пізнавальної активності дітей під час природознавчої та екологознавчої роботи вдошкільному начальному закладі. Розроблено рекомендації з розвитку та формування екологічної  компетентності особистості, наведено приклади виховання у дітей бережного ставлення до навколишнього світу, формування навичок екологічно доцільної поведінки, усвідомлення ними того, що погіршення екологічних умов негативно позначається на живій природі, здоров’ї людей.
Посібник містить практичні поради з організації спостережень, дослідів, експериментів, роботи в кутку природи, на городі, в саду.

Детальніше...

Протас М. Б. Сучасні підходи до організації роботи з формування мовленнєвого етикету дітей дошкільного віку

У посібнику представлено теоретичне обґрунтування проблеми формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку, надаються практичні поради щодо мовленнєвого розвитку дошкільнят. Метою посібника є практична допомога працівникам дошкільних навчальних закладів щодо забезпечення компетентнісно-спрямованованого комунікативного розвитку дитини, підвищення рівня загальної мовленнєвої культури.
Подано методичні рекомендації щодо створення розвивального середовища, систематизовано матеріал щодо реалізації завдань формування мовленнєвого етикету, виховання культури спілкування дошкільнят та підвищення професійної майстерності педагогів в контексті вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Рекомендовано для вихователів-методистів, вихователів дошкільних закладів та батьків.

Детальніше...

Круценко Л. І. Розвиток пізнавальної активності дошкільників в процесі експериментально-дослідницької роботи в природі

У методичному посібнику розглядаються питання формування та розвитку пізнавальної активності дошкільників в процесі експериментально-дослідницької діяльності в природі. Подано теоретично-методичні матеріали та практичні розробки для роботи з дошкільниками: конспекти інтегрованих занять природничого змісту, таблиці розподілу навчального матеріалу з питань ознайомлення з природою, розроблено вимоги щодо організації та проведення експериментальної та дослідницької роботи з дошкільниками в умовах дошкільного закладу, визначено напрямки роботи з сім’єю тощо.  
Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків.

Детальніше...

Мудріян Н.М. Народознавство як складова педагогічного процесу у дошкільному навчальному закладі

У методичних рекомендаціях проаналізовано основні аспекти формування національної свідомості, патріотизму та толерантного ставлення до людей різних національностей через активізацію емоційної сфери дошкільників на основі ознайомлення з  історією, традиціями, культурою  рідної країни. Важливим засобом національно-патріотичного виховання є інтеграція регіонального народознавства у навчально-виховний процес сучасного дошкільного навчального закладу, що пропонує авторка у творчих розробках занять, розваг.

Детальніше...

Copyright © 2013-2022.