^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Атестація дошкільних начальних закладів

Атестація – основна форма державно-громадського контролю за освітньою діяльністю дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм. Вона включає в себе процедуру збору і представлення інформації з метою комплексної оцінки освітньої діяльності закладів освіти. Проводиться не рідше одного разу на 10 років згідно з вимогами Закону України „Про дошкільну освіту”, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 р. №553 „Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”.

З метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення оцінювання результатів діяльності дошкільних, навчальних закладів, організації проведення атестаційної експертизи Міністерство освіти і науки України затвердило Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів.
Відповідний наказ „Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів” № 772 підписано 17 червня 2013 року.
Метою прийняття цього акта є вдосконалення програмно-методичного забезпечення оцінювання результатів діяльності ДНЗ, підвищення ефективності управління системою освіти та організації проведення атестаційної експертизи. Окрім того, орієнтовні критерії дозволяють забезпечити надання об’єктивної та прозорої оцінки стану реалізації навчальними закладами єдиної державної політики в галузі освіти.
Затверджені орієнтовні критерії дають можливість здійснити моніторинг діяльності навчальних закладів. Зокрема, вони можуть бути використані безпосередньо самим навчальним закладом для самоаналізу своєї освітньої діяльності.

Мають місце недоліки в оформленні атестаційних матеріалів:
– порушуються терміни надання інформації до РЕР;
– не завжди дотримуються рекомендації Міністерства освіти і науки України (лист від 07.08.2013 № 1/9-533) при оформленні документів атестаційної справи, а саме наказ „Про проведення атестаційної експертизи”, Робоча програма, лист до Регіональної експертної ради;
– відсутні обрахунки показників за формулами, що подані в розділах орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів;
– при виставленні балів не дотримуються норми оцінювання, зазначені у розділах орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності ДНЗ;
– деякі спеціалісти місцевих органів управління освітою, методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), які супроводжують державну атестацію навчальних закладів недостатньо обізнані з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, зокрема наказом від 17.06.2013 № 772 та листом від 07.08.2013 № 1/9-533;
– мають місце формальне оцінювання діяльності ДНЗ, причому завищення балів за деякими критеріями, які не визначаються за формулами, що веде до необ’єктивності оцінювання окремих розділів атестаційної експертизи та завищення сумарної кількості балів і результатів державної атестації;
– у деяких дошкільних навчальних закладах не завжди правильно зазначаються терміни проведення атестаційної експертизи, вказаних у Порядку державної атестації навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 08.08.2001 № 678/5869 (зі змінами));
– у більшості ДНЗ, які атестувалися за новими критеріями, атестаційні матеріали містять не всі документи, рекомендовані Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 07.08.2013 № 1/9-533), зокрема відсутні: копії Свідоцтва про попередню державну атестацію (висновок), рішення про створення ДНЗ, копія Статуту;
– у нових орієнтовних критеріях оцінювання діяльності у п. 10 з атестації ДНЗ чітко визначений порядок роботи закладів освіти по усуненню недоліків (корекційна діяльність) закладів освіти за результатами атестації:
наявність плану-заходів по усуненню порушень законодавства та недоліків у роботі атестованого закладу;
відповідність вказаних недоліків акта за результатами атестації;
конкретність заходів;
реальність термінів усунення недоліків;
призначення відповідальних за реалізацію заходів;
здійснення контролю за станом виконання плану-заходів;
– корекційна діяльність, що проводиться навчальними закладами за результатами атестації у післяатестаційний період, сьогодні у більшості закладів освіти області:
має формальний характер;
відсутня система цієї роботи, не здійснюється дієвий контроль за її виконанням;
– у 2014 – 2015 навчальному році місцевим органам управління освітою, районним (міським) методичним кабінетам (центрам) необхідно узяти під постійний контроль роботу з усунення недоліків, виявлених у ході атестації.

Copyright © 2013-2022.