^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Нормативно-правове підґрунтя контролю за організацією харчування дітей

Організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах контролюють різні органи, зокрема Державна інспекція навчальних закладів України, територіальні органи Державної санітарно- епідеміологічної служби України та Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів. Читачів цікавить, якими нормативно-правовими актами мають керуватися ці органи державного контролю
Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності покладаються на засновників (власників) цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров’я та відповідні органи управління освітою (частина четверта ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ).
Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах нормативно врегульована.

Основні нормативно-правові акти з питань організації харчування дітей

Основними нормативно-правовими актами, якими врегульовано організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, є такі:
- Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР;
постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591;
- Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329;.
- Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227;
- Санітарні правила устрою та утримання дитячих дошкільних установ (дитячі ясла, дитячі садочки, дитячі ясла-садочки), затверджені заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 20.03.1985 № 3231-85. (Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» від 03.10.2013 № 853 застосовуються на території України до 10.10.2014.)

Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів

Згідно з пунктом 55 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів, зокрема й за організацією харчування дітей, здійснюють:
- Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади;
- Державна інспекція навчальних закладів України (далі — ДІНЗ);
- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління освітою, органи місцевого самоврядування.
Також контроль за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах здійснюють різні державні органи, серед них —
- Державна санітарно-епідеміологічна служба України (далі —Держсанепідслужба),
- Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (далі — Держспоживінспекція).

Державна інспекція навчальних закладів України

Державна інспекція навчальних закладів України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти шляхом державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.
Згідно з пунктом 4 Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 438, ДІНЗ відповідно до покладених на неї завдань:
 здійснює контроль за виконанням навчальними закладами положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів з питань освіти (пп. 1);
 проводить комплексні перевірки дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних та вищих навчальних закладів, контролює проведення атестаційної експертизи та координує роботу, пов’язану з програмно-методичним забезпеченням атестації цих навчальних закладів (пп. 3);
 здійснює інспектування навчальних закладів з питань організації навчально-виховної і науково-методичної роботи, використання науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів,розвитку матеріально-технічної бази і соціальної сфери (пп. 5).
Інспектування дошкільних навчальних закладів ДІНЗ здійснює згідно з Порядком державного інспектування навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2012 № 353 (далі — Порядок № 353).
Інспектування здійснюється ДІНЗ шляхом проведення комплексної або вибіркової перевірки, що може бути плановою або позаплановою, виїзною або невиїзною (п. 2 Порядку № 353).
Робоча програма комплексної перевірки діяльності конкретного дошкільного навчального закладу складається на основі Типової програми комплексної перевірки дошкільного навчального закладу, затвердженої наказом ДІНЗ «Про затвердження типових програм комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів» від 04.07.2011 № 27-а (далі — Типова програма).
Згідно з Типовою програмою організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладу є одним із питань перевірки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Типову програму можна використовувати також для підготовки робочих програм вибіркових (тематичних перевірок діяльності дошкільних навчальних закладів за напрямами державного інспектування.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Державна санітарно-епідеміологічна служба України входить до системи органів виконавчої влади у галузі охорони здоров'я та утворюється для забезпечення реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Держсанепідслужба та її територіальні органи діють відповідно до Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 400/2011 (далі — Положення № 400).
Серед основних завдань Держсанепідслужби — здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю за дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, органами влади Автономної Республіки Крим, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами та громадянами, реалізацією ними санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, а також застосування передбачених законодавством заходів для припинення порушення санітарного законодавства (пп. 4 і 5 п. 4 Положення № 400).
Під час вивчення питань організації харчування у дошкільних навчальних закладах територіальні органи. Держсанепідслужби, окрім основних нормативно-правових актів, що визначають порядок організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, керуються іншими спеціальними нормативно-правовими актами, серед них: Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ; Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1109 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1217);
Інструкція про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.1995 № 64 (далі — Інструкція № 64).

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів входить до системи органів виконавчої влади і реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
Державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів під час організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснює Держспоживінспекція та її територіальні органи. Такі повноваження Держспоживінспекції передбачені Положенням про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 № 465/2011.
Під час проведення перевірок Держспоживінспекція, окрім основних нормативно-правових актів, що визначають порядок організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, керується такими нормативно-правовими актами, як:
- Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-ХІІ;
- Положення про порядок накладення та стягнення штра-фів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1177 (далі — Положення № 1177).

Відповідальність працівників за порушення законодавства

Залежно від того, які норми законодавства порушено під час організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі, його працівники можуть бути притягнуті до відповідного виду юридичної відповідальності, а саме:
за порушення санітарного законодавства — до:
 дисциплінарної (ст. 147 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII);
 адміністративної (ст. 42,168і, 18811,18822 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х (далі — КУАП); Інструкція № 64);
 цивільно-правової (ст. 1166 Цивільного кодексу Украї¬ни від 16.01.2003 № 435-IV);
 кримінальної відповідальності (ст. 325 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 № 2341-ІИ);
за порушення законодавства про захист прав споживачів — до адміністративної відповідальності (ст. 156і, 168і, 1882 КУАП; Положення № 1177).

Отже, під час здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах ДІНЗ та територіальні органи Держсанепідслужби і Держспоживінспекції, користуючись спеціальним законодавством, повинні застосовувати також нормативно-правові акти в галузі дошкільної освіти.

Костянтин АНІКЕЄВ, юрист
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ № 03/2014

Copyright © 2013-2022.