^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Матеріали семінару «Роль керівника у впровадженні особистісно орієнтованих технологій розвитку соціально-морального потенціалу дитини в умовах дошкільного закладу комбінованого типу» (з досвіду роботи завідувача ДНЗ №20 Ковач М. Д.)

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ЗА ОСВІТНЬОЮ ЛІНІЄЮ "ДИТИНА В СОЦІУМІ"

Мета тренінгу: підвищити знання педагогів щодо змісту освітньої лінії "Дитина в соціумі"; сформувати усвідомлення відмінностей між ключовими поняттями "родинно-побутова компетенція" і "соціально-комунікативна компетенція"; сприяти розвитку професійної майстерності під час планування послідовності реалізації завдань даної освітньої лінії; формувати партнерські взаємини між педагогами.
Обладнання та матеріали: аркуші паперу формату А1 і А4; маркери; стікери; мішечок.

 

ХІД ТРЕНІНГУ

Вступ
Добрий день усім, хто в залі,
Радо вас вітаємо!
Взяти участь в семінарі
Колег я попрохаю.
Хід семінара-тренінга
І. Повідомлення теми, плану та правил роботи
Звісно, у кожного з вас є певні очікування щодо нашого семінару тренінгу. Можливо, хтось хоче отримати нову інформацію, ознайомитися з новими термінами, дізнатися про досвід своїх колег. Тому запишіть свої очікування ось на цих квіточках. Прикріпіть їх на нашому дереві очікувань. (Звучить музика.)
Свої очікування учасники пишуть на запропонованих квіточках, які ведучі прикріплюють на «дерево очікувань».
Мотивація до роботи
Притча "Про рай і пекло"
Одного разу мудрець попросив Господа показати йому рай і пекло. Господь відвів мудреця до приміщення, де нестерпно страждали голодні люди. Посеред кімнати стояв великий казан зі смачною кашею. Люди мали ложки, але вони були довші за руки, і жоден не міг втрапити ложкою до рота. "Так, це справжнє пекло!" — подумав мудрець.
Потім вони зайшли до іншого приміщення, де всі були ситі й веселі, хоча там стояв такий самий ка¬зан, а люди мали такі самі довгі ложки. Що ж роби¬ло життя цих людей райським? Придивившись, мудрець побачив — вони годували одне одного!
Ці люди вміли взаємодіяти. Перевіримо, чи вмі¬єте взаємодіяти ви.
Вправа на знайомство „Вітаю Вас”
Мета: познайомити учасників, сприяти згуртованості групи та створенню комфортної атмосфери для успішної роботи.
Хід проведення
Тренер пропонує підводитися тих людей які вважають, що це стосується їх:
- встаньте ті, у кого чорне волосся;
- встаньте ті, хто має гарну посмішку;
- встаньте ті, хто має доньку;
- встаньте ті, хто має сина;
- встаньте ті, хто вважає себе гарною матер’ю
- встаньте ті, хто прийшов сьогодні на нашу зустріч з гарним настроєм, і хоче отримати безліч позитивних вражень і корисних порад.
Вправа "Прийняття правил"
Мета: обумовити необхідність вироблення і дотримання певних правил, на яких базується діяльність та комфортне перебування учас¬ників у групі.
"Тут і тепер"
"Щирість і відвертість"
"Конфіденційність"
"Я сам"
"Активність усіх членів групи"
"Критикуємо висловлювання, а не людину"
"Доброзичливе ставлення всіх учасників"
II етап. Створення мікроклімату працездатності
3. Вправа "Стінка".
Мета: розвивати в педагогів здібності до емпатії; спонукати до розуміння психічного стану дитини, її емоційних переживань у нових соціальних умовах; оволодіння навичками встановлення емоційного контакту з дитиною.
Опис вправи. Учасникам пропонують стати в щільне коло. У центрі кола - "малюк", який уперше прийшов у групу. Погляд кожного має бути невиразним, і лише одна людина (за домовленістю) має поглядом показати "дитині" свою зацікавленість та готовність допомогти.

Примітка: вихователь-методист наголошує на яскравому відображенні учасниками виконуваної ролі.
Запитання для обговорення:
— Як почувається "малюк"?
— Із чим він зіткнувся в нових соціальних умовах?
— Який емоційний стан він переживає?
— Які ваші дії щодо встановлення емоційного контакту з "дитиною"?
III етап. Вправи на засвоєння змісту тренінгу
4.Вправа "Асоціації".
Мета: сформулювати визначення поняття "соціум".
Час виконання: 5 хвилин.
Опис вправи. Використовуючи папір формату А1, вихователь-методист записує асоціації, які виникають в учасників зі словом "соціум".
Наприкінці вправи він підбиває підсумки і пропонує кілька наукових визначень поняття (Додаток 1).
Ведучий тренінгу довільним способом здійснює поділ учасників на 2 групи.
5.Вправа "Навчання в групах".
Мета: підвищити рівень компетентності педагогів стосовно змісту освітньої лінії "Дитина в соціумі".
Час виконання: 15 хвилин.
Опис вправи. Здійснюється поділ учасників на 5 підгруп. Учасники кожної підгрупи отримують у письмовій формі відомості щодо змісту освітньої лінії "Дитина в соціумі" ("Сім'я", "Родина", "Дорослі", "Діти", "Група"). Учасникам підгруп надається 5 хв для опрацювання матеріалу. Протягом періоду вивчення учасники кожної підгрупи фіксують зміст прочитаного. Після завершення лідер підгрупи ознайомлює всіх з результатами вивчення.
Тренер підбиває підсумок вправи.
6.Вправа "Думка по колу".
Мета: визначити методи та прийоми реалізації змісту освітньої лінії "Дитина в соціумі".
Час виконання: 7 хвилин.
Опис вправи. Учасники тренінгу сидять єдиною групою у великому колі.
На великому аркуші паперу тренер робить запис "Методи та прийоми". Педагоги по черзі називають методи та прийоми одного з видів діяльності, які, на їхню думку, забезпечать реалізацію завдань освітньої лінії "Дитина в соціумі".
7.Вправа "Пісочний годинник".
Мета: підбити підсумки, спонукати учасників до осмислення всього почутого під час тренінгу.
Опис вправи. Кожен учасник пише на спікері свої враження від за¬ходу та повідомляє, чи збулися його сподівання. Якщо так - наклеює стікер на нижню частину пісочного годинника.
8.Вправа "Закінчи речення".
Мета: здійснити рефлексію власних вражень. Опис вправи. Учасники дістають з мішечка згорнуті папірці з незакінченими фразами та продовжують їх. Приклади закінчених фраз:
Я вражена тим, що...
Найбільшою несподіванкою для мене було...
Найскладніше було...
Мене зацікавило...
Мені сподобалось...
У своїй роботі я використовуватиму...
Сьогодні я дізналася...
У ході тренінгу я змінила би...
Я зрозуміла...
Я хотіла б побажати...
Я сподіваюсь...
ДОДАТОК 1. До вправи "Асоціації"
Соціум - це суспільство як цілісна соціальна система; людська спільність певного типу (родові і сімейно-споріднені, соціально-класові, національно-етнічні, територіально-поселенські спільності); соціальне оточення людини, сукупність форм діяльності людей, що історично склалися.
Соціум - це специфічна система, свого роду організм, що розвивається за своїми особливими законами, які характеризуються надзвичайною складністю. У соціумі взаємодіє величезна кількість людей. Результатами їх зв'язків стають особливі умови життєдіяльності та особливе оточення, які створюються в окремих соціальних групах. Ці умови можуть впливати на інших людей, які не входять до цих груп.
Соціум - це не лише сім'я (батьки, родичі), а ще й дошкільні заклади (вихователі), школа (викладачі, вчителі, адміністрація), приятелі (під час дозвілля та позашкільних заходів)... Усі вони є взірцями або антивзірцями для наслідування, виховання та навчання.
Соціум - це люди зі схожим світоглядом, які об'єднані в одну велику групу, мають спільну територію, політичні погляди та економіку. Внаслідок цього, люди об'єднуються єдиною системою вимог до поведінки, у них вироблені певні закони, яким підпорядковується суспільство. Усе, що не прийнятно для даної групи людей, засуджується і пригнічується.

Переглянути презентацію ДНЗ №20

Переглянути презентацію "Роль керівника" Ковач М. Д.

Переглянути презентацію "Соціалізація"

 

Copyright © 2013-2022.