^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Технічний регламент безпечності іграшок

Національний знак відповідності

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зазначають, що у новій редакції Технічного регламенту максимально конкретизовано фізичні, хімічні, пожежні та гігієнічні вимоги до іграшок.

Рівно за шість місяців, тобто 20 лютого 2014 року, на заміну Технічному регламенту безпеки іграшок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 901, набере чинності Технічний регламент безпечності іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 515 (далі — Технічний регламент).

Технічний регламент розроблено з урахуванням Директиви 2009/48 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпечність іграшок.

Нагадаємо, що технічні регламенти — це сучасна процедура підтвердження оцінки відповідності, що замінила сертифікацію, яку застосовували в Україні до прийняття рішення щодо адаптації до європейського законодавства.

Дія Технічного регламенту поширюватиметься на вироби, що призначені для використання у грі дітьми віком до 14 років.

Технічним регламентом визначено, зокрема:

 • обов’язки виробників, імпортерів та розповсюджувачів іграшок;
 • вимоги щодо безпечності іграшок;
 • обов’язковість застосування національного знака відповідності.

ВИМОГИ

щодо безпечності іграшок

1. Іграшки і їх деталі та іграшки, що фіксуються, і їх кріплення, повинні мати необхідну механічну міцність та стійкість донавантажень, яким вони піддаються під час користування, для запобігання руйнуванню чи деформації, що створює ризик заподіяння тілесних ушкоджень.

2. Доступні краї, виступи, шнури, кабелі та елементи кріплення іграшок повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб мінімізувати ризик тілесних ушкоджень в результаті контакту з ними.

3. Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб не становити ризику або становити мінімальний ризик, пов’язаний з їх використанням і спричинений рухом частин.

4. Іграшки та їх деталі повинні відповідати таким вимогам:

 • не становити ризику удушення від перекриття повітряного потоку внаслідок порушення прохідності дихального шляху через ротову чи носову порожнину;
 • бути таких розмірів, щоб не становити ризику удушення від перекриття повітряного потоку внаслідок внутрішнього порушення прохідності дихального шляху предметами, що застряли в ротовій порожнині або зверху на вході до нижніх дихальних шляхів;
 • іграшки, які призначені для використання дітьми до 36 місяців, та їх складові частини і відокремлювані деталі повинні мати розміри, які унеможливлюють їх ковтання або вдихання. Ця вимога також поширюється на інші іграшки, призначені для потрапляння у ротову порожнину, та на їх складові частини і відокремлювані деталі;
 • пакування, у якому іграшки надходять для роздрібної торгівлі, не повинно становити ризику удушення дитини від перекриття повітряного шляху ззовні до ротової або носової порожнини;
 • іграшки, що розміщуються всередині продукту харчування, повинні мати власне пакування такого розміру, що унеможливлює їх ковтання та (або) вдихання;
 • пакування іграшки, зазначене в абзацах шостому і сьомому пункту 4 цього додатка, яке має сферичну, овальну чи еліптичну форму, відокремлювані деталі такого або циліндричного пакування іграшки із закругленими кінцями повинні бути такого розміру, що унеможливлює спричинення ними порушення дихання в разі потрапляння до ротової порожнини чи глотки або на вхід до нижніх дихальних шляхів.

5. Забороняється надання наринку іграшок, які закріплені на харчовому продукті таким чином, що для того, щоб отримати безпосередній доступ до іграшки, харчовий продукт необхідно спожити. Частини іграшок, які іншим чином безпосередньо прикріплені до харчового продукту, повинні відповідати вимогам, зазначеним в абзацах третьому і четвертому пункту 4 цього додатка.

6. Конструкція іграшок, призначених для гри на воді, повинна виключати (у разі використання за призначенням) втрату іграшкою плавучості, а дитиною — можливості триматися на воді.

7. Іграшки, всередину яких можна потрапити та які мають закритий простір для перебування в них, повинні мати вихід, який користувач може легко відкрити зсередини.

8. Іграшки, які надають змогу користувачам пересуватися на них, повинні, наскільки це можливо, включати гальмівну систему, яка є прийнятною для відповідного типу іграшок та пропорційною створюваній ними кінетичній енергії. Така система повинна бути для користувача легкою в керуванні без ризику випадіння чи отримання тілесних ушкоджень ним або третьою стороною.

Максимальна проектна швидкість іграшок для катання, оснащених електричним приводом, повинна бути обмежена для мінімізації ризику травмування.

9. Форма, склад кульок та кінетична енергія, яку вони можуть створити під час пострілу з розробленої для цієї мети іграшки, повинні бути такими, щоб з урахуванням характеру іграшки не виникало ризику тілесних ушкоджень для користувача чи третьої сторони.

10. Іграшки повинні бути виготовлені у такий спосіб, щоб:

 • максимальна та мінімальна температура їх доступних поверхонь не спричиняла тілесних ушкоджень в разі дотику;
 • рідина і газ, що містяться в них, не досягали значень температури або тиску, за яких виділення таких рідини і газу з іграшки за умов, не передбачених особливостями функціонування іграшки, могло спричинити опік, ошпарювання чи інші тілесні ушкодження.

11. Іграшки, що розповсюджують звук, повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб за максимальної гучності для імпульсних та безперервних звуків вони не завдавали шкоди слуху дитини.

12. Іграшки для стимулювання активності повинні бути виготовлені таким чином, щоб мінімізувати ризик руйнації, падіння, ударів і утоплення або захоплення частин тіла чи одягу. Поверхня такої іграшки, на якій може гратися одна дитина чи більше, повинна бути розроблена таким чином, щоб витримувати їх вагу.

13. Іграшки не повинні становити ризику займання в дитячому середовищі. Іграшки повинні бути виготовлені з матеріалів, які відповідають таким умовам:

 • не горять під безпосередньою дією полум'я чи іскри або іншого потенційного джерела вогню;
 • не є легкозаймистими (полум’я загасає одразу після усунення причини загоряння);
 • у разі загоряння горять повільно та характеризуються низькою швидкістю поширення полум’я;
 • незалежно від хімічного складу іграшки розроблені таким чином, що механічно уповільнюють процес горіння.

Такі матеріали не повинні спричиняти ризику займання для інших матеріалів, з яких виготовлена іграшка.

14. Іграшки, які містять речовини або суміші, зокрема матеріали та обладнання для хімічних дослідів, складення моделей, відливання виробів з пластмаси чи кераміки, емалювання, фотографічних або подібних робіт, не повинні містити речовини або суміші, які можуть стати займистими внаслідок втрати незаймистих летких компонентів.

15. Іграшки, крім іграшкових пістонів, не повинні бути вибуховими матеріалами або містити елементи чи речовини, здатні до вибуху під час використання за призначенням чи у передбачуваний спосіб з урахуванням поведінки дітей.

16. Іграшки, не повинні містити речовин або сумішей, які:

 • уразі змішування можуть вибухнути внаслідок хімічної реакції або нагрівання;
 • можуть вибухнути в разі змішування з окислювальними речовинами;
 • містять леткі компоненти, займисті у повітрі і здатні до утворення займистої або вибухової пари (повітряної суміші).

17. Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб не становити ризику виникнення шкідливих наслідків для здоров’я людини через вплив хімічних речовин або сумішей, з яких складаються іграшки або які в них містяться, під час використання іграшки за призначенням чи у передбачуваний спосіб з урахуванням поведінки дітей.

Іграшки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, які стосуються певних категорій продукції або містять обмеження щодо застосування певних речовин та сумішей.

18. Іграшки, що є речовинами або сумішами, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів щодо класифікації, пакування та етикетування небезпечних речовин і сумішей.

19. Іграшки не повинні містити алергенні ароматичні речовини, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування алергенної ароматичної речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

1. Масло оману високого (Inulahelenium)

97676-35-2

2. Алілізотіоціанат

57-06-7

3. Бензил ціанід

140-29-4

4. 4-третбутилфенол

98-54-4

5. Масло марі

8006-99-3

6. Цикламенол

4756-19-8

7. Диетилмалеат

141-05-9

8. Дигідрокумарин

119-84-6

9. 2,4-дигідрокси-3-метилбензальдегід

6248-20-0

10. 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-Дигідрогераніол)

40607-48-5

11. 4,6-димутил-8-третбутилкумарин

17874-34-9

12. Диметилцитраконат

617-54-9

13. 7,11-диметил-4-,6,10 додекатріен 3-он

26651-96-7

14. 6,10-диметил-3.5,9-ундекатріен-2-он

141-10-6

15. Дифеніламін

122-39-4

16. Етил акрилат

140-88-5

17. Листя інжиру, свіже та в препаратах

68916-52-9

18. Транс-2-гептеналь

18829-55-5

19. Транс-2-гексенальдіетилацеталь

67746-30-9

20. Транс-2-гексенальдиметилацеталь

18318-83-7

21. Гідроабіетанол

13393-93-6

22. 4-етоксіфенол

622-62-8

23. 6-ізопропілдекагідронафталін-2-ол

34134-99-2

24. 7-метоксікумарин

531-59-9

25. 4-Метоксіфенол

150-76-5

26. 4-(р-Метоксіфеніл)-3-бутен-2-он

943-88-4

27. 1-(р-Метоксіфеніл)-1-пентен-3-он

104-27-8

28. Метил-транс-2-бутеноат

623-43-8

29. 6-метил кумарин

92-48-8

30. 7-метилкумарин

2445-83-2

31. 5-метил-2,3-гександіон

13706-86-0

32. Масло кореня костусу (SaussurealappaClarke)

8023-88-9

33. 7-етоксі-4-метилкумарин

87-05-8

34. Гексагідрокумарин

700-82-3

35. Перуанський бальзам, сирий (ексудат Myroxylonpereirae (Royle) Klotzsch)

8007-00-9

36. 2-пентиліденциклогексанон

37. 25677-40-1

37. 3,6,10-Тріметил-3.5,9-ундекатріен-2-он

1117-47-5

38. Масло вербени (LippiacitriodoraKunth)

8024-12-2

39. Мускус амбровий (4-Третбутил-3-метоксі-2,6-динітротолуол)

83-66-9

40. 4-феніл-3-бутен-2-он

122-57-6

41. Амілцинамал

122-40-7

42. Амілцинаміловий спирт

101-85-9

43. Бензиловий спирт

100-51-6

44. Бензилсаліцилат

118-58-1

45. Цинаміловий спирт

104-54-1

46. Цинамал

104-55-2

47. Цитраль

5392-40-5

48. Кумарин

91-64-5

49. Євгенол

97-53-0

50. Гераніол

106-24-1

51. Гідросицітронелаль

107-75-5

52. Гідроксиметилпентилциклогексенкарбоксалдегід

31906-04-4

53. Ізоєвгенол

97-54-1

54. Екстракти дубового моху

90028-68-5

55. Екстракти деревного моху

90028-67-4

20. Додатково на іграшці, прикріпленій етикетці (ярлику), пакуванні або в супровідних листівках (якщо вони додаються) зазначається найменування алергенних ароматичних речовин, наведених у таблиці 2, якщо їх концентрація перевищує 100 міліграмів на кілограм в іграшці або комплектувальних виробах до неї.

Таблиця 2

Найменування алергенної ароматичної речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (CAS)

1. Анісовий спирт

105-13-5

2. Бензилбензоат

120-51-4

3. Бензилцинамат

103-41-3

4. Цитронелол

106-22-9

5. Фарнезол

4602-84-0

6. Гексилцинамальдегід

101-86-0

7. Ліліаль

0-54-6

8. D-лімонен

5989-27-5

9. Ліналоол

78-70-6

10. Метилгептинкарбонат

111-12-6

11. 3-метил-4-(2.6,6-триметил-2-циклогексен-1-іл)- 3-бутен-2-он

127-51-5

21. Використання ароматичних речовин, зазначених під номерами 41–55 у таблиці1 та 1–11 у таблиці2, дозволяється в настільних іграх, метою застосування яких є допомогти дитині навчитися розпізнавати запахи або аромати, а також в іграх, спрямованих на розвиток смакового сприйняття, за умови, якщо:

 • такі ароматичні речовини чітко зазначені на пакуванні та пакування містить застереження, встановлені в пункті 11 додатка 5 до Технічного регламенту безпечності іграшок;
 • кінцеві продукти, що виготовлені дітьми відповідно до інструкцій, відповідають вимогам нормативно-правових актів щодо косметичної продукції;
 • ароматичні речовини відповідають вимогам відповідних нормативно-правових актів щодо харчових продуктів.

Зазначені ігри не можуть призначатися для дітей віком до 36 місяців та повинні відповідати вимогам пункту 2 додатка 5 до Технічного регламенту безпечності іграшок.

22. Рівень міграції та вміст хімічних сполук в іграшках не повинні перевищувати значень, передбачених санітарними нормами.

23. Іграшки не повинні працювати від джерел електричної енергії з номінальною напругою вище ніж 24 В постійного струму або еквівалентного значення напруги змінного струму, їх доступні частини не повинні перебувати під напругою, що перевищує 24 В постійного струму або еквівалентне значення напруги змінного струму.

Усередині іграшки напруга не повинна перевищувати 24 В постійного струму або еквівалентного значення напруги змінного струму, крім випадку, коли комбінація напруги і струму не призводить до жодного ризику електричного удару навіть у разі пошкодження іграшки.

24. Частини іграшок, які підключаються або призначені для підключення до джерела електроенергії, здатного спричинити електричний удар, разом із шнурами або іншими провідниками, через які електроенергія подається на такі частини, повинні бути належним чином ізольовані та механічно захищені для запобігання виникненню ризику такого удару.

25. Електричні іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб максимальна температура, якої досягає доступна зовнішня поверхня іграшки, не спричиняла опіків у разі торкання до неї.

26. Іграшки повинні відповідати вимогам електричної безпечності в умовах передбачуваного пошкодження.

27. Електричні іграшки не повинні створювати пожежної небезпеки.

28. Електричні іграшки повинні бути розроблені і виготовлені таким чином, щоб електричні, магнітні, електромагнітні поля та інше випромінювання, створюване ними, перебувало в межах, необхідних для роботи іграшки.

29. Іграшки, оснащені електронною системою управління, повинні бути розроблені і виготовлені у спосіб, що забезпечує їх безпечну роботу навіть у разі, коли електронна система почала працювати неправильно або вийшла з ладу.

30. Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб не становити небезпеку для здоров'я або ризик ушкодження очей чи шкіри лазером, світловипромінювальними діодами (LEDs) або будь-яким іншим типом випромінювання.

31. Електричний трансформатор не повинен бути вбудованою частиною іграшки.

32. Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені у спосіб, що відповідає вимогам нормативно-правових актів щодо гігієни і чистоти, з метою запобігання виникненню ризику інфікування, захворювання або зараження.

33. Іграшка, призначена для дітей віком до 36 місяців, повинна бути розроблена та виготовлена у спосіб, що забезпечує можливість її чищення. Для забезпечення дотримання зазначеної вимоги іграшка з тканини повинна бути придатна до прання, за винятком іграшки, що містить механізм, який може пошкодитися від води під час прання. Така іграшка повинна відповідати вимогам безпечності також після її чищення згідно з інструкціями виробника.

34. Іграшки повинні відповідати вимогам, установленим законодавством та нормативно-правовими актами щодо радіаційної безпеки.

 

Copyright © 2013-2022.