^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Атестація дошкільних начальних закладів

Атестація – основна форма державно-громадського контролю за освітньою діяльністю дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм. Вона включає в себе процедуру збору і представлення інформації з метою комплексної оцінки освітньої діяльності закладів освіти. Проводиться не рідше одного разу на 10 років згідно з вимогами Закону України „Про дошкільну освіту”, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 р. №553 „Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”.

Детальніше...

Рекомендації керівникові дошкільного навчального закладу щодо комплектування груп

Формуйте новостворені групи наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
Ураховуйте під час комплектування груп дані дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на зарахування до дошкільного навчального закладу, що містяться в електронній базі реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів.
Комплектуйте групи за віковими, сімейними, родинними ознаками.
Комплектуйте групи з урахуванням нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

Детальніше...

Планування діяльності дошкільного навчального закладу на 2014/2015 навчальний рік

Методичні рекомендації для керівників ДНЗ

Зміст

1. Мета та принципи побудови річного плану.
2. Зміст і структура річного плану діяльності дошкільного навчального закладу.
3. Методика підготовки річного плану.
4. Перелік додатків до плану роботи ДНЗ на рік.
5. Використані джерела.

Упоряник Романчак Ольга Олександрівна –
методист кабінету методики дошкільної,
початкової та інклюзивної освіти

Завантажити файл

Технічний регламент безпечності іграшок

Національний знак відповідності

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зазначають, що у новій редакції Технічного регламенту максимально конкретизовано фізичні, хімічні, пожежні та гігієнічні вимоги до іграшок.

Рівно за шість місяців, тобто 20 лютого 2014 року, на заміну Технічному регламенту безпеки іграшок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 901, набере чинності Технічний регламент безпечності іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 515 (далі — Технічний регламент).

Технічний регламент розроблено з урахуванням Директиви 2009/48 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпечність іграшок.

Нагадаємо, що технічні регламенти — це сучасна процедура підтвердження оцінки відповідності, що замінила сертифікацію, яку застосовували в Україні до прийняття рішення щодо адаптації до європейського законодавства.

Дія Технічного регламенту поширюватиметься на вироби, що призначені для використання у грі дітьми віком до 14 років.

Технічним регламентом визначено, зокрема:

  • обов’язки виробників, імпортерів та розповсюджувачів іграшок;
  • вимоги щодо безпечності іграшок;
  • обов’язковість застосування національного знака відповідності.

Детальніше...

Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 роки

Концепцію розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 роки розроблено на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 20.03.2008 р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.

Детальніше...

Copyright © 2013-2022.